MEDEZEGGENSCHAP

 

We willen graag dat u met ons meedenkt over de onderwerpen die voor  u belangrijk zijn. Dat kan bij u thuis of  op de dagbesteding zijn. We gaan graag met elkaar in gesprek; zowel cliënten, mantelzorg, vrijwilligers als medewerkers.
Voor verdere toelichting op Medezeggenschap is er een uitgewerkt protocol op te vragen.