Medezeggenschapsregeling

Medezeggenschapsregeling
We willen graag dat u met ons meedenkt over de onderwerpen die voor  u belangrijk zijn. Dat kan bij jou thuis of  op de dagbesteding zijn. We gaan graag met elkaar in gesprek: met cliënten,  met mantelzorg, met vrijwilligers en met medewerkers.